Genel Kültür, İlginç Bilgiler

Astronomi Nasıl Ortaya Çıkmıştır ?

Hiç bir dönemde hiç bir bilim adamı ‘ şöyle bir düşüneyim de bir şey bulayım ‘ diye yola çıkmamıştır. Toplumlar uygarlık sürecinde ilerledikçe sorunları da artmıştır. İlerleme her yönde olduğu için sorunlar da her yönde artmaya başlamıştır. ‘Astronomi nasıl ortaya çıkmıştır?‘ sorusunun cevabı da bu tür sorunlarla ilgilidir. Medeniyetin beşiği olarak adlandırılan Mezopotamya ve Mısır çevresinde tarih boyunca belli uygarlıklar var olmuştur. Bunların başında Mısırlılar, Sümerliler ve Babilliler gelir. Özellikle Mısırlılar tıp ve astronomi alanında kendilerini geliştirmişlerdi. Bedene verdikleri önem Mısırlıları mumyalamaya yöneltmiş ve bu da tıbbın gelişmesini sağlamıştı. Astronominin ortaya çıkışı ise Mısırlıların tarımla uğraşan bir toplum olmasıyla ilişkilidir.

 

Mısır’da Nil nehrinin taşma zamanının hesaplanması tarım ürünlerinin zarar görmemesi açısından büyük önem taşıyordu. Bu sebeple gökyüzünü incelemeye başladılar çünkü gökyüzündeki olaylarla yeryüzündeki olaylar arasında bağlantılar olduğu düşünüyorlardı. Aynı şekilde Babilliler de belli başlı sorunlar için astronomiyle uğraşıyorlardı. Bu medeniyet astronomide öyle gelişmişti ki onların yaptığı hesaplamalarla günümüz teknolojisi ile yaptığımız hesaplamalar arasında sadece binde üçlük gibi ufak bir fark bulunmaktadır.

 

Astronominin Yunanlılar Tarafından Geliştirilmesi

 

Mezopotamya ve Mısır medeniyetlerinin bilgileri zaman içinde Antik Yunan’daki filozoflara ulaşınca onların bilgisiyle astronomi daha da ilerledi. Pitagoras gibi filozoflar kendi felsefeleri için gökyüzündeki olaylarla ilgileniyordu. Milattan önce yaşamış Aristarkhos güneş merkezli evren görüşünü ortaya atmıştı fakat bu görüş o zamanın kültürel yapısı bunu benimsemediği için cılız bir görüş olarak kalmıştı. Denizlerin neden bazı dönemler ileride bazı dönemler geride olduğu da dikkat çekiyordu. Bu olgunun Ay ile ilgili olduğu düşünülmekteydi.

 

Günümüzde de denizlerdeki gel-git olayının sebebi Ay olarak açıklanmaktadır. Zaten o dönemdeki anlayış mikro-kozmos makro-kozmos olarak isimlendiriliyordu. Diğer bir ifadeyle gökyüzü ve insan yaşamı doğrudan bağlantılıydı. İnsan yani mikro-kozmos, evren yani makro-kozmosun bir özeti gibiydi. Dünyada gerçekleşen her şeyin gökyüzünde bir sebebi olmalıydı. İşte bu sebeplerden dolayı astronomi çeşitli gündelik sorunlara çözüm bulma arayışı olarak ortaya çıkmıştır.

 

Bu Yazımızı Sesli Okuma Özelliğiyle Dinleyebilirsiniz. (AMP Sayfaları Hariç) :

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir