Önemli Kişiler

Enver Hoca Kimdir ?

Enver Hoca, 16 Ekim 1908 de Ergiri (Arnavutluk-Gjirokastër) şehrinde dünyaya gelmiştir. Bulunduğu coğrafya oldukça sıkıntılı günler geçirmektedir. 16 yaşında demokratik harekete katılır. Tarihlerin 1924’ü gösterdiği yıllarda halk yönetimden çok şikâyetçidir. Enver Hoca daha lisede iken mitinge katılmış olması sebebiyle tutuklanır. Kısa bir süre tutuklu kalan Enver Hoca 22 yaşında lise eğitimini tamamlayarak bursla Fransa’ya gider. Fransa ‘da da düşüncelerini yazıya dökerek bazı yayın kuruluşları tarafından yayınlanmasını sağlar. Ama bu durum yönetimin hoşuna gitmez ve burs desteği kesilir.

 

Artık Enver Hoca eğitim hayatına Belçika’da devam edecektir. Belçika’da da fazla kalamayan Enver Hoca Arnavutluk’a geri dönmek zorunda kalır. Arnavutluk’ta da sol çizgide düşüncesini sürdüren Enver Hoca 1941 yılına kadar aktif siyasete karışmamıştır. 1941’de Arnavutluk Komünist Partisi kurulmasında yardımcı olmuş ve partinin başkanlığına geçmiştir. 1943’te kurtuluş hareketinin öncülüğünü üstlenir. 11 Ocak 1945’te Alman işgal güçleri çekilince halk cephesini kurar. Ertesi yıl Arnavutluk Cumhuriyetini ilan ederek yeni bir devletin kurulmasını sağlamış olur. 14 Mart 1946 da yeni kurulan devletin anayasası kabul edilir. Yeni devletin uluslararası alanda tanınması için Paris Barış Konferansına katılır. Enver Hoca bu toplantıda toprak bütünlüğünden cesurca bahsederek muhtemel düşmanlarına gözdağı verir. Stalin ve komünist rejim ile arası gayet iyi olan Enver hoca partisindeki Tito yanlılarının ayrılmasına sebep olur. 1948’lerde içişleri bakanını idam ettiren Enver Hoca’nın artık sosyalist cumhuriyetten diktatörlüğe doğru geçişi başlamıştır.

 

SSCB, partisini yani Komünist Partiyi devletin partisi haline getirip toprak reformu yapan Arnavutluk’a ekonomik destekte bulunmaya başlar. Enver Hoca Arnavutluk’un kendisine yeten bir ülke olması için çalışır. Ülkesini başka dış etkilere kapatan Enver Hoca ülke insanının ortalama ömrünü neredeyse 30 yıl arttırmıştır. Arnavutluk genelinde üretimde yeni bir çığır açmış, sanayi, tarım ve eğitimde devrimler gerçekleştirmiştir. Tarihler 1953’ü gösterdiğinde Stalin’in hayata gözlerini kapatmasıyla yerine geçen Kruşçev yönetimi ile arası iyi olmayan Enver Hoca ve Arnavutluk, SSCB yerine Çin’e yönelmeye başlamıştır.1965’te SSCB’nin Çekoslovakya’ya girmesi üzerine Varşova Paktından çekilen Enver Hoca SSCB politikalarını sert bir dille kınamıştır. Ancak Çin ile de ilişkileri çok iyi gitmeyen Enver Hoca 13 Kasım 1967’de Arnavutlukta ateistliği ilan ederek bütün ibadethaneleri yıktırtmış ve gelebilecek dini baskılardan korunmaya çalışmıştır.

 

Ülkesini ateist devlet haline getiren Enver Hoca artık diktatörlük yolunda hızlı mesafe kat etmektedir. 1974’te ordu içerisinde darbe şüphesi içinde olan üst düzey subayları idam ettirerek liderliğini sağlamlaştırır. 1980’lere gelindiğinde batı ile ilişkileri pek iyi gitmeyen bunu büyük bir zaaf unsuru olarak gören Enver Hoca batıyla diyalog haline geçmek isteyen başbakanı Mehmet Şehu’nun intiharını açıklamış ve Şehu destekçilerini tutuklatmıştı. Yerine Remzi Alia başbakan olarak atanır. Enver Hoca 41 yıl ülkesini aralıksız yönettikten sonra, 11 Nisan 1985 tarihinde kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti. Yerine Remzi Alia geçmiştir.

 

Enver Hoca Arnavutluk tarihinde sosyalizmin inşası, Marksism ve Leninizm mücadelesi, Stalin’in savunulması, komünist partinin kurulması, İtalyan ve Almanlara karşı verilen kurtuluş mücadelesi, Tito revizyonizmine karşı olan mücadelesiyle özdeşleşmiştir.

 

Bu Yazımızı Sesli Okuma Özelliğiyle Dinleyebilirsiniz. (AMP Sayfaları Hariç) :

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir