Genel Kültür, İlginç Bilgiler, Tarihi Bilgiler

Hz. Nuh Ve Büyük Tufan

Tüm kavimlere bir peygamber gönderilmiş ve her peygamber kavmini Allah’ın tek ilah olarak kabul edildiği tevhid dinine davet etmiştir. Bütün peygamberlerin ortak amacı ve tebliği bu yöndedir. İnsanları kullara kulluktan kurtararak bir olan Allah’a iman etmelerini sağlamak… Hz. Nuh da bu peygamberlerden biridir. Hatta İslam da Ulu’l Azm olarak bilinen 5 büyük peygamberler arasında yer almaktadır. Nuh (a.s)’ın hayatı üç büyük dinde de bilinmekte ve ayrıntılı bir şekilde anlatılmaktadır. Özellikle de büyük tufan olayı tüm dinler de ve kutsal kitaplarda anlatılmaktadır. Kur-an’i Kerim de ‘ Nuh Suresi ‘ ismi ile sure de yer almaktadır.

 

Hz. Nuh’ un hayatından kısaca bahsetmek gerekir ise şunlar söylenebilir; Nuh (a.s) Babil de Sümerlere gönderilmişti. Halkını bir olan Allah’a kulluk ve ibadet etmeye davet etti ve rivayetlere göre farklılık göstermek ile birlikte halkın içerisinde 950 yıl gibi uzunca bir süre kaldı ve bu süre boyunca insanların ne dediğine aldırmadan, dalga geçilse de hor görülse de davetine devam etti. Fakat bu uzun süreye rağmen davetine çok az kişi olumlu cevap vererek iman etti. İnsanların çoğunluğu ise putlara tapmaya devam ederek Nuh (a.s)’ a inanmadı ve onu aşağılamaya devam ettiler. Hatta o kadar ileri gittiler ki Hz. Nuh’ un kendilerini tehdit ettiği azabın bir an önce gelmesini istediler.

 

En yakınları bir oğlu da bu daveti kabul etmedi. Uzun bir süre bu şekilde devam ettikten sonra Nuh (a.s) Allah’a dua ederek kavmi ile arasını açmasını istedi. Bundan sonra Nuh (a.s) Allah’ın emri ve kendi çabaları ile bir gemi yaptı ve Nuh’un gemisi olarak da bilinen vaka gerçekleşti. İman eden çok az bir kişi yanlarına oradaki hayvanlardan birer çift alarak gemiye bindi ve iman etmeyenler büyük tufanda boğularak öldü. Büyük tufandan sonra yeryüzü (rivayetlerde değişiklik göstermek ile birlikte) 40 gün ila 6 ay boyunca su altında kaldı. Bu olay üç büyük kitap da bazı farklılıklar göstermek ile beraber benzer şekilde anlatılmaktadır.

 

Nuh (a.s)’ ın daveti Kur-an da şu şekilde anlatılmaktadır:

-” Andolsun, Nuh’u kendi kavmine (elçi olarak) gönderdik. Kavmine dedi ki: ‘ Ey Kavmim, Allah’ a kulluk edin. Onun dışında başka ilahınız yoktur, hala sakınmayacak mısınız?’ ( Müminun suresi 23 )

– ” ( Nuh ) dedi ki: ‘ Rabbim Beni yalanlamalarına karşılık, yardım et.’ ” (Müminun suresi 26)

– ” Yemin olsun, biz Nuh’u kendi kavmine gönderdik, içlerinde elli yılı eksik olmak üzere bin yıl yaşadı. Sonunda onlar zulme devam ederken tufan kendilerini yakaladı. ” ( Ankebut suresi 14 )

 

Tevrat ve İncil’de ise bu bölümler şu şekilde anlatılmaktadır:

RAB Nuh’ a dedi ki:

-“ Bütün ailenle birlikte gemiye bin. Çünkü bu kuşakta tek seni doğru buldum.” 2 – 3

-” Yeryüzündeki yanına temiz sayılan hayvanlardan erkek ve dişi olmak üzere yedişer çift al.” 4

-” Çünkü yeryüzüne kırk gün ve gece yağmur yağdıracağım. Yarattığım canlıların hepsini yeryüzünden silip atacağım.” 5

-Hz. Nuh Rabbinin tüm emirlerini yerine getirdi.

 

Bu Yazımızı Sesli Okuma Özelliğiyle Dinleyebilirsiniz. (AMP Sayfaları Hariç) :

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir