Genel Kültür, İlginç Bilgiler, Tarihi Bilgiler

Osmanlı Padişahlarının Bağlı Oldukları Tarikat Ve Şeyhleri

Günümüzde bir çok tarikat bulunmakta ve her tarikatın kendi bünyesinde yer alan bir çok müridi var olmaktadır. Tarikatların tarihi ise oldukça eskidir. Tarikat: Hz. Muhammed (s.a.v) öldükten belli bir süre sonra ortaya çıkan ve gün geçtikçe çoğalarak yayılan bir olgudur. Tarikatlar zannedildiği gibi çaresiz kimselerin başvurduğu bir olgu değildir. Zamanın büyük önderleri ve ileri yöneticilerden de tarikat mensubu olan bir çok kimse vardır. Hatta öyle ki Osmanlı döneminin önemli padişahlarının bile bağlı oldukları bir tarikat vardı.

 

Tarikatlar daha çok manevi boşluğu doldurmak ve bir üstün bir merciden güç almak için başvurulan tasavvufi bir yapıdır. Müslüman olan Osmanlı padişahları da yaptıkları her iş gittikleri her savaşta maneviyatla yola çıkarlardı. Ve güçlerini yaratandan alırlardı.

Çok Bilinen Osmanlı Padişahlarının Bağlı Oldukları Tarikat ve Şeyhlerini Şu Şekilde Sıralamak Mümkündür :

 

1 – Fatih Sultan Mehmet ( 1451 – 1481 ) Bahramiyye Tarikatına mensuptu. Şeyh olarak İstanbul’ un fethinde manevi anlamda önemli rol oynayan Akşemseddin’e bağlı idi.

2 – Kanuni Sultan Süleyman (1520 – 1566) Kanuni Cemaliyye Tarikatına mensuptu. Sultan Süleyman gençliğinde Abdüllatif Mahdumi veya Mehmed Nurullah’ a bağlıyken daha sonraları ise Yahya Efendi’ ye bağlanmıştır.

3 – 1.Ahmet ( 1603 – 1617 ) Celvetiyye Tarikatı şeyhi olan Aziz Mahmud Hüdai ile manevi bağ kurmuştur. ( Bu döneme yakın zamanlar da yaşamış bir çok padişah aynı tarikata mensup idi.)

4 – Genç Osman ( 1618 – 1622 ) Celvetiyye Tarikatı ( Bu padişahın şeyhi hakkında net doğru bir bilgi mevcut değildir. Ancak bir önceki padişahta anlatıldığı gibi Mahmut Hüdai’ ye bağlı olduğu düşünülmektedir.)

5 – 4. Murat ( 1623 – 1640 ) Celvetiyye Tarikatı ( Sultan 4. Murat’ ın da bağlı olduğu şeyh hakkında net bir bilgi olmasa da kendinden önceki Genç Osman ve 1. Ahmet gibi onun da aynı tarikat ve aynı şeyhe bağlı olduğu düşünülmektedir.)

6 – 2. Abdülhamit ( 1876 – 1909 ) Şazaliyye Tarikatında Zafir Efendi’ ye bağlanmıştı. Bundan önce ise Nakşibendî Tarikatından Ahmet Ziyaeddin Gümüşhanevi’ nin sohbetlerinde bulunmuştur.

 

Bu Yazımızı Sesli Okuma Özelliğiyle Dinleyebilirsiniz. (AMP Sayfaları Hariç) :

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir