Tarihi Bilgiler

Sanayi İnkılabı Nedir ?

Sanayi inkılabı ne demektir? sorusunun en net cevabı Avrupa’da 18. yüzyıl sonlarına doğru yaşanan bilimsel gelişmelerin, sanayi alanına yansıtılması ve böylelikle o güne kadar bedensel güce dayanan üretim faaliyetlerinin, makine gücüyle hızlanmasıdır. Özet olarak bu şekilde ifade edebildiğimiz bu inkılabın dayandığı bazı temeller, göz ardı edilmemelidir.

 

Kilisenin Gücü

 

Orta Çağ Avrupa’sında bütün güç kilisenin elindeydi. Ülkeleri yöneten krallar dahi kilisenin gücüne dayanarak ülkelerini yönetiyorlardı. Kilisenin gerek halk, gerekse yönetim üzerindeki bu baskısının anahtarı, yönettiği kişilerin bilgiden yoksun oluşuydu. Buna bağlı olarak kilise, halkın bilgiye erişebileceği her türlü kaynağı kısıtlamış, halkı bilgilendirmeye dayanan Antik Yunan ve Eski Roma’dan kalan eserlerin okunmasını dahi yasaklamıştı.

 

Rönesans ve Reform

 

Gücünü cehaletten alan kilise, kurduğu Engizisyon mahkemelerinde pek çok suçsuz insanı sırf papazlar tarafından servetlerine el konulması amacıyla idam etmişti. Durum böyleyken, bilimsel çalışmalarının adının dahi anılması yasaktı. Çünkü birileri çıkıp dünyanın yuvarlak olduğunu ve döndüğünü söyleyecek olursa, kilisenin halka bunca yıldır anlattığı masalların gerçek olmadığı ortaya çıkacak, dolayısıyla kilisenin halk içindeki otoritesi sarsılacaktı.

 

Bütün bu baskılara rağmen 17. yüzyıl sonlarından itibaren bazı bilim adamları gizlice çalışmalarını sürdürmüş, bilim ve teknik alandaki gelişmelerin ülkelerinin yararına kullanılmasını sağlamış, böylelikle Rönesans dönemini başlatmıştır. Bilim ve teknoloji insanlara yarar sağladığında ise, kilisenin de Reform hareketleri ile halk üzerindeki baskılarını azaltması kaçınılmaz olmuştur.

 

Aydınlanma Çağı Ve Sanayi inkılabı

 

Rönesans ile birlikte Aydınlanma çağı olarak bilinen bu dönemde James Watt adındaki bir bilim adamının icat ettiği buhar makinesi, Sanayi İnkılabının kilidini açmıştır. Bu makine sayesinde daha hızlı işleyen ve seri üretim yapabilen fabrikalar kurulmuş, üretilen mallar sayesinde Avrupa ülkeleri iç ve dış ticarette başarıya ulaşarak zenginleşmiştir.

 

Bu Yazımızı Sesli Okuma Özelliğiyle Dinleyebilirsiniz. (AMP Sayfaları Hariç) :

One Yorum Var “Sanayi İnkılabı Nedir ?

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir