Etiket: kitab-ı bahriye

Önemli Kişiler, Tarihi Bilgiler

Piri Reis Kimdir ?

Asıl adı Muhhiddin Piri olan Piri Reis 1465’te Gelibolu’da doğmuştur. Osmanlı denizcilerinden olan Kemal Piri’nin yeğenidir ve onun etkisiyle denizcilik serüvenine başlamıştır. İlk deniz seferlerine 16 yaşında o yıllarda korsanlık yapan amcasıyla çıkan Piri Reis Sicilya, Korsika, Sardunya adalarına ve Güney Fransa kıyılarına yapılan korsancı akınlara katılmıştır. Amcasıyla birlikte Osmanlı Devletinin hizmetine giren Piri Reis …


__