Etiket: Masha’allah

Genel Kültür

İlk Astrolog Kimdir ?

Adını Yunanca Yıldız kelimesinden alan astro yani bilgi kelimesi ile birleşen astronomi bilim dalı, İslam Dünyası’na göre ilm-i ahkâm-ı nücum anlamını taşımaktadır. M.Ö 1600 yılında bulunan ve tarihin çığırını açacak bilim dalının kurulmasına sebep olan parçalar halinde olarak belgeler bulunmuştur. Babilliler zamanına denk gelen bu dönemde, ilk keşif zamanlarında Kralların akıbeti ve yaşanacak hadiseleri ile …


__