Etiket: sanayi inkılabı

Tarihi Bilgiler

Endüstri Devriminin 1. Dünya Savaşının Çıkmasındaki Rolü Nedir?

Birinci Dünya Savaşının başlaması, aslında oldukça uzun bir sürecin yansımasıdır. Bu süreci doğru anlayabilmek için yaklaşık bir dört yüz yıl boyunca Avrupa’da yaşanan çeşitli olayları gözden geçirmek gerekecektir.

Tarihi Bilgiler

Sanayi İnkılabı Nedir ?

Sanayi inkılabı ne demektir? sorusunun en net cevabı Avrupa’da 18. yüzyıl sonlarına doğru yaşanan bilimsel gelişmelerin, sanayi alanına yansıtılması ve böylelikle o güne kadar bedensel güce dayanan üretim faaliyetlerinin, makine gücüyle hızlanmasıdır. Özet olarak bu şekilde ifade edebildiğimiz bu inkılabın dayandığı bazı temeller, göz ardı edilmemelidir.


__